Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ!


Επιτροπή Πολιτών για την Διάσωση του Ελαιώνα
Ελασιδών 21 - Ρουφ - Αθήνα
Τηλ.: 210. 3459882 e-mail:
elaionas@yahoo.gr, http://elaionas.wordpress.com

Αθήνα 19-02-2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι 4 κραυγαλέες ανακρίβειες και οι 3 εκκωφαντικές σιωπές του Νικήτα Κακλαμάνη

Επιχειρώντας να καλύψει ο Νικήτας Κακλαμάνης την απαράδεκτη σύμβαση μεταξύ ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ, που εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατέφυγε σε 4 κραυγαλέες ανακρίβειες

1. «το κόστος κατασκευής του γηπέδου (ως κεφάλαιο επένδυσης) είναι 99,7 εκατ ευρώ» (σημείο ΙV). Αντίθετα, το κόστος κατασκευής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος χρηματοδότησης:
Ø στο αρχικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (30.08.2005) ανέρχεται σε 53,4 εκατ ευρώ
Ø στο συμπληρωματικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (26.09.2006) με βάση το οποίο συντάχθηκε η Σύμβαση της 09.10.2006, ανέρχεται σε 82,0 εκατ ευρώ περιλαμβανομένων των μελετών, των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη (που αναιτιολόγητα ο ΔΑ να τις θεωρεί σαν ειδική επιτυχία της νέας Σύμβασης) και των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου
Μάλιστα τα ποσά αυτά υπόκεινται στην έκπτωση, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του προβλεπομένου διεθνούς διαγωνισμού. Επισημαίνουμε επίσης ότι τα μνημόνια αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και δεν τροποποιούνται, έχουν δε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
Το υπετιμολογημένο ποσό που αποδέχεται ο Νικήτας Κακλαμάνης, δεν έχει καμμιά τεκμηρίωση προκύπτει καταφανώς αυθαίρετα και πιθανόν οφείλεται στο ότι ο κατασκευαστής του γηπέδου, όμιλος ΑΚΤΩΡ συμφερόντων ΜΠΟΜΠΟΛΑ, επελέγη με απ’ ευθείας ανάθεση, μια και ο διαγωνισμός που προβλεπόταν στη Σύμβαση της 09.10.2006 καταργήθηκε, με τη νέα Σύμβαση.

2. «Ο ΔΑ κερδίζει ποσό 5 εκατ σε σημερινές αξίες» (σημείο IV)
Αντίθετα ο ΔΑ καταβάλλει συνολικά σε 35 χρόνια 192,5 εκατ ευρώ στην ΠΑΕ, με τα μορφή της απαλλαγής την ΠΑΕ από την καταβολή μισθωμάτων.
Με δεδομένο το προαναφερθέν κόστος κατασκευής και λαμβάνοντας υπόψη τους τόκους (περίοδος αποπληρωμής 25 χρόνια επιτόκιο 4,2%) το συνολικό ποσό που θα όφειλε να καταβληθεί στην ΠΑΕ, καθώς η τελευταία αναλαμβάνει την κατασκευή του γηπέδου, μαζί με τους τόκους, ανέρχεται σε περίπου
Ø 82 εκατ ευρώ σύμφωνα με το αρχικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (30.08.2005)
Ø 125 εκατ ευρώ σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο ΔΑ και ΠΑΕ ΠΑΟ (26.09.2006)
Προφανώς λοιπόν ο ΔΑ όχι μόνον δεν κερδίζει αλλά ζημιώνεται τεράστιο ποσό τάξεως 70 είτε ακόμη και 110 εκατ ευρώ.
Επισημαίνουμε δε ότι στα 25 χρόνια η απαλλαγή της ΠΑΕ από καταβολή μισθωμάτων είναι 125 εκατ ευρώ. Άρα ό,τι χρήματα πληρώνει ο ΔΑ στην ΠΑΕ πέραν αυτών είναι, όπως λέει ο λαός μας, «κερατιάτικα»

3. «οι θέσεις στάθμευσης κατασκευάζονται με δαπάνες της ΠΑΕ και περιέρχονται άμεσα στην ιδιοκτησία του ΔΑ» (σημείο ΙΙΙ)
Ξεχνιέται όμως ότι την εκμετάλλευση των θέσεων στάθμευσης την έχει η ίδια η ΠΑΕ και μάλιστα για το σύνολο του χρόνου μίσθωσης, δηλαδή για 49 χρόνια (βλ παρ 3.6 σελ 5 νέας Σύμβασης). Άρα ο ΔΑ παραχωρεί στην ΠΑΕ χώρο για να φτιάξει τα parking, χώρο τον οποίο ο ίδιος ο ΔΑ έχει αγοράσει, και επιπροσθέτως ο ΔΑ δεν έχει ούτε το παραμικρό έσοδο από αυτά (τα parking θεωρούνται μάλιστα το πιο κερδοφόρο τμήμα της επένδυσης από τη διεθνή εμπειρία τέτοιων συγκροτημάτων).
Αυτό κατά τον κοινό νου είναι επωφελής ή επιζήμια για το ΔΑ ρύθμιση;

4. «Ο ΔΑ Αθηναίων δεν καταβάλλει ούτε 1 ευρώ» (σημείο I)
Ξεχνιέται όμως ότι ο ΔΑ επί 37 χρόνια δεν εισπράττει παρά 2 εκατ ευρώ συνολικά από την ΠΑΕ, ενώ ταυτόχρονα πληρώνει:
Ø Την αγορά του οικοπέδου, ύψους 20,3 εκατ ευρώ πλέον των τόκων (για 35 χρόνια) που είναι περίπου 14 εκατ ευρώ
Ø Την αποζημίωση του «ερασιτέχνη» ΠΑΟ, που σε διάστημα 37 χρόνων ανέρχεται σε 49 εκατ ευρώ πλέον τόκων 25 εκατ ευρώ
Συνολική ζημία για το ΔΑ άνω των 106 εκατ ευρώ (20,3 + 14+ 49+ 25-2 =106). Ο ΔΑ πνίγεται στα δάνεια και εκ των πραγμάτων ακυρώνεται κάθε δυνατότητα κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Παράλληλα ο Νικήτας Κακλαμάνης σιωπά για τα άλλα τρία μεγάλα ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή μας
1. Γιατί, ενώ το τμήμα γηπέδου μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο είναι 40 στρέμματα παραδίνονται στην ΠΑΕ ΠΑΟ 97 στρέμματα; Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα το master plan; Μήπως γιατί θα αποδειχθεί ότι το υψηλό πράσινο εκμηδενίζεται;

2. Γιατί η εκκαθάριση των εισιτηρίων, από τα οποία το 15% θα εισπράττει ο ΔΑ (μετά θα αφαιρείται η απαλλαγή της ΠΑΕ), επιτρέπεται να γίνεται στη χαμηλή τιμή που μπορεί να πουλά η ΠΑΕ στον operator; Γιατί δεν καθορίζεται με σαφήνεια ότι η εκκαθάριση πρέπει να γίνεται στην τιμή που πληρώνει ο φίλαθλος;


3. Γιατί δεν τέθηκε υπόψη των δικηγορικών γραφείων που γνωμοδότησαν, και βέβαια υπόψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΑ που αγνοήθηκε, ότι η ΠΑΕ ΠΑΟ θα πάρει αντίτιμο για την κατασκευή του γηπέδου με τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή μισθωμάτων; Γιατί αφέθηκαν να γνωμοδοτήσουν θεωρώντας ότι η ΠΑΕ θα κατασκευάσει το γήπεδο με δικές της δαπάνες με μόνο αντάλλαγμα το δικαίωμα ονοματοδοσίας;

Η κριτική μας είναι τεκμηριωμένη, διαφανής, σαφής και στόχο έχει την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Στηρίζεται σε στοιχεία και δεδομένα, που καθένας μπορεί να ελέγξει.
Δεν έχουμε κακή πρόθεση όπως υπονοεί η ανακοίνωση του Νικήτα Κακλαμάνη. Δεν θέλουμε να θίξουμε κανέναν και αν αποδειχθεί ότι κάπου έχουμε λάθος θα το αναγνωρίσουμε δημόσια.
Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουδεμία ουσιαστική απάντηση –ίσως γιατί έχουμε δίκιο και δεν έχουμε λάθος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3 σχόλια:

greekgaylolita είπε...

Αφου διαβασα προσεχτικα δηλωνω ετοιμο-πολεμος και συν-τασσομαι!!

BOSKO είπε...

Τέλεια! Ένας στο χώμα χιλιάδες στον αγώνα! Κι επειδή, όπως θα διαπίστωσες, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, μπες να κατατοπιστείς περισσότερο στο www.elaionas.wordpress.com
Αγωνιστικοί χαιρετισμοί για ένα καλό ξημέρωμα!

Ανώνυμος είπε...

Ολα καλα και σωστα και δεν το συζητω οτι ειμαι κι εγω υπερ αλλα απο την αλλη σε οτι αφορα την επιτροπη και γενικα ολες τις επιτροπες που παραπονιουνται για τις απ'ευθειας αναθεσεις..οταν ΔΕΝ παραπονιουνται για τις δημοπρασιες..ακρη δεν βρισκει κανεις.Απο την μια να γλυτωνουμε τα λαδωματα(φαινομενο συχνο ,οταν γινονται μειοδοτικοι διαγωνισμοι)απο την αλλη να μην παιρνει καποια εταιρεια απ'ευθειας το εργο.
Ετσι γενικα το λεω..
Ευχαριστω για την ενημερωση και το link.Προφανως η ειδηση θα ειναι διασπαρτη καπου με πολυ ψιλα γραμματα
Να σαι καλα