ΛΕΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΣΚΟΪΤΗΣ
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012